AVIAF IT SOLUTIONS

PROJEKTOVANJE, ADMINISTRACIJA I MONITORING IT SISTEMAFokusiraj se na svoj posao, tvoj IT sistem je naša briga.STABILAN I POUZDAN IT SISTEM JE NEOPHODAN ZA POSLOVANJE, ALI DA LI ZNAŠ DA SVOJ IT SISTEM MOŽEŠ U POTPUNOSTI DA OUTSOURCE-UJEŠ?

Projektovanje mreže


• Podizanje unutrašnje mreže firme (umrežavanje svih uređaja na jednoj lokaciji)
• Podizanje među-mreže; Povezivanje više udaljenih lokacija (ogranaka firme) u jednu zajedničku mrežu
• Povezivanje servera firme sa ograncima i zaposlenima
• Povezivanje mrežnih štampača
• Podizanje Firewall-a; Firewall služi za kontrolu saobraćaja i zaštitu mreže od napada

Prva slika

Implementacija servera


VPN Server; Server koji omogućava zaposlenima da rade od kuće ili sa bilo koje lokacije na planeti

Mail Server; Server koji omogućava primanje i slanje elektronske pošte

Web Server; Server koji služi kao prostor za vebsajt firme (na njega se “kači” vebsajt)

File Sharing Server; Server koji mogućava deljenje fajlova među zaposlenima

Private Storage Server; Server koji zaposlenima pruža lični prostor za skladištenje podataka; Podaci koji su tu sačuvani neće biti izgubljeni u slučaju kvara računara zaposlenog

Backup Server; Server koji služi za arhiviranje podataka firme; U određenom vremenskom intervalu, ovaj server pravi kopije podataka firme, pakuje ih i arhivira; U slučaju kvara nekog računara, slučajnog brisanja podataka ili zaključavanja podatka usled malicioznog sajber napada, podaci uvek mogu da se vrate iz arhive

Cloud Server; Cloud Server je svaki server koji se fizički nalazi na udaljenoj lokaciji i kojem može da se pristupi sa bilo koje lokacije; Cloud Serveru se može dodeliti bilo koja uloga

Prva slika

Implementacija servera


VM Server; Moćan server koji pruža mogućnost da se na njemu podižu virtuelne mašine, čime se štede resursi firme; Na primer, umesto da firma kupi 5 fizičkih servera, može da kupi samo jedan VM Server i na njemu da podigne 5 virtuelnih servera sa različitim ulogama

Active Directory / Domain Controller Server; Microsoft-ov server za centralizovano upravljanje računarima i korisnicima

Database Server; Server koji služi za skladištenje i upravljanje bazama podataka koje koriste aplikativni softveri poput ERP-a (specijalizovani softveri za upravljanje poslovanjem)

Workspace Server; Server koji pruža korisne poslovne funkcije korsnicima, poput prostora za čuvanje dokumenata, deljenja fajlova, agende/planera, aplikacije za dopisivanje, audio i video pozive (conference calls, nesto kao Skype i Google Talk)

VoIP Server; Server koji ima ulogu telefonske centrale za internu i eksternu komunikaciju; Najčešće se koristi kada firma želi da otvori liniju za direktnu komunikaciju sa klijentima (call centar)

Prva slika

Monitoring 3rd-party Servera


Nadgledanje servera koji su unutar firme postavljeni od strane eksternih pružaoca softverskih rešenja; Na primer, servera za ERP (specijalizovani softver za upravljanje poslovanjem), za maloprodajni/veleprodajni softver, za softver za nabavku robe, za knjigovodstveni softver, za softver za evidenciju zaposlenih, za video nadzor, itd.Administracija sistema


Ni jedan sistem ne može da postoji sam za sebe i da funkcioniše bez nadzora; Okolnosti se stalno menjaju, a i najmanja promena može uticati na ceo sistem. Stoga, sistem je neophodno stalno držati na oku i prilagođavati ga novonastalim promenama. Administracija podrazumeva neprekidno nadgledanje i održavanje IT sistema (mreže, servera, računara, štampača...), blagovremeno otklanjanje nepravilnosti u radu i rešavanje kvarova.

Prva slika

Instalacija operativnih aplikacija


Operativne aplikacije su aplikacije koje se koriste u svakodnevnom radu, npr. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Mozilla Thunderbird, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Čelik, ePorezi, itd...Zakupljivanje domena


Domen je privatni prostor firme na internetu; Ako želiš da tvoja firma bude vidljiva na internetu, potreban ti je domen; Za naziv domena obično se uzima naziv firme, npr. “firma.rs”; Za domen se onda vezuju vebsajt i mail server; Tako će adresa vebsajta firme biti “www.firma.rs”, a mailovi koji se šalju klijentima će stizati sa adrese “ime.prezime@firma.rs”.

Prva slika

Izrada Website-ova


Vebsajt je prezentacija firme na internetu; Ako tvoja firma nema vebsajt, ona je na internetu nevidljiva. Naši programeri mogu da izrade vebsajt po tvojoj želji, tačno onako kako si ga zamislio.


Razvoj softvera


Ako u svom poslovanju prepoznaš potrebu da se neki proces automatizuje, naši programeri mogu da osmisle softversko rešenje koje će ti olakšati posao i omogućiti efikasnije poslovanje.

Prva slika

Nabavka računara i računarske opreme


Ukoliko želiš da obnoviš računarsku opremu svoje firme, da nabaviš nove (ili možda polovne) računare, možemo da ti pomognemo da izabereš opremu koja najviše odgovara tvojim potrebama.Održavanje računara


Ispravno održavanje računara direktno utiče na njihovu dugovečnost; Ukoliko se blagovremeno čiste od prašine i menjaju im se dotrajale komponente, računari mogu da potraju znatno duže od očekivanog, čime se smanjuju troškovi firme.

Prva slika

Telefon: +381 63 818 44 24E-mail: office@aviaf.rs